Informacje o Biuletynie Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci Internet, na których zostaje udostępniona informacja publiczna.
Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej zamieszczane są informacje, których obowiązek publikowania nakłada Ustawa (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) oraz Rozporządzenie (Dz. U. Nr 67, poz. 619) Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Biuletyn Informacji Publicznej ma zapewnić łatwy dostęp do aktualnej i pełnej informacji dotyczącej spraw publicznych. Na stronach BIP można znaleźć informacje o aktach prawnych, zarządzeniach, zamówieniach publicznych oraz procedurach załatwiania spraw w jednostce i jednostkach podległych.
Każda strona BIP zawiera odnośnik na główną, ogólnopolską stronę Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gov.pl), który jest dostępny w górnej, nagłówkowej części okna systemu BIP.

Składniki Biuletynu Informacji Publicznej
System BIP został podzielony na 5 części, do których dostęp zapewniają odnośniki znajdujące się z lewej strony okna BIP.

Informacje ogólne
W tym dziale zawarte są informacje związane z działalnością Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses: historia powstania, majątek, zakres działania, struktura własnościowa, statut i uchwały, status prawny.

Struktura organizacyjna
W tym dziale zawarte są ogólne informacje dotyczące organów zarządzających, regulaminu organizacyjnego i struktury organizacyjnej Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses.

Dokumenty
W tym dziale zawarte są dokumenty prawne, które instytucja jest zobowiązana publikować: NIP, Regon, KRI.

Zamówienia publiczne
W tym dziale znajdują się informacje na temat aktualności związanych z działaniem Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses, przetargów oraz ofert ogłaszanych przez Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses.

Pozostałe
Dział ten zawiera informacje związane z techniczną stroną funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej. W szczególności informacje te obejmują:

  • ogłoszenia o naborze,
  • instrukcję obsługi,
  • kontakt.


Wyszukiwanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej
System Biuletynu Informacji Publicznej posiada zaimplementowany mechanizm wyszukiwawczy, który pozwala na odnalezienie wybranych pozycji w dokumentach udostępnionych w BIP.

W celu wyszukania dokumentu należy wpisać w formularz, który znajduje się w górnej, nagłówkowej części okna systemu BIP, numer poszukiwanego dokumentu bądź frazę, którą chcemy wyszukać. Po wciśnięciu przycisku "szukaj" system przeszuka wszystkie dokumenty udostępnione w BIP pod kątem ich numeru oraz występowania wyszukiwanej frazy w tytułach dokumentów. Następnie zostanie wyświetlona lista dokumentów, które spełniają podane kryterium wyszukiwania.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 31 marzec 2021 12:50 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 31 marzec 2021 12:50 Super User