Celem Chóru jest kształtowanie i rozwijanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowań, talentów muzycznych i uzdolnień artystycznych, rozwijanie i zaspakajanie potrzeb muzycznych, upowszechnianie muzyki, rozwój kultury, pozyskiwanie i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenie jej wartości.
 
1.  Do podstawowych zadań Chóru należy:
     a.  edukacja muzyczna i wychowanie dzieci i młodzieży, jako przyszłych odbiorców i współtwórców kultury
     b.  upowszechnianie muzyki w kraju i zagranicą poprzez różnorodne formy, tj organizację koncertów, warsztatów, festiwali, konkursów, audycji oraz prezentację dokonań koncertów, festiwali i konkursów
     c    kształtowanie zainteresowań oraz rozwoju talentów muzycznych wśród dzieci i młodzieży
     d.  współpraca z innymi instytucjami kultury, stowarzyszeniami, placówkami oświatowymi w realizacji zadań
     e.  współpraca z zagranicą w zakresie prezentacji i promocji muzyki i kultury polskiej
     f.   upowszechnianie polskiej i zagranicznej twórczości muzycznej    
     g.  stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi talentów i twórczości muzycznej
 2. Chór, realizując swoje podstawowe zadania określone w pkt 1, może podczas warsztatów, koncertów i festiwali organizować wypoczynek dla swoich członków.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 31 marzec 2021 12:21 Super User