Majątek – wartość netto na dzień 31.12.2019 roku
 
Ogółem wartość majątku wynosi 224.648,00 zł, w tym:
Urządzenia techniczne – łączna kwota 95.161,10 zł
Wartości niematerialne i prawne – łączna kwota 9.363,51 zł
Pozostałe środki trwałe – 3.999,00 zł
Wyposażenie – łączna wartość 116.124,39 zł

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 31 marzec 2021 12:21 Super User