Organizatorem Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses jest Rada Miasta Płocka. Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, działającą na podstawie Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012r. poz. 406 i Dz. U. z 2014r. poz. 423) oraz Uchwały Nr 164/XII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses oraz Statutu stanowiącego załącznik do Uchwały nr 430/XXVI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 sierpnia 2012 roku, zmienionej Uchwałą nr 506/XXX./2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku.
 
Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses został wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Urząd Miasta Płocka pod numerem: KRI nr 6/2011.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 31 marzec 2021 12:13 Super User