Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses jako instytucja kultury stanowi własność samorządową. Gospodaruje samodzielnie własnym mieniem, na własny rachunek i ryzyko, prowadząc samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania, opierając się na planie działalności zatwierdzonym przez Dyrektora.
 
Fundusz instytucji zwiększa się lub zmniejsza o kwotę zmian wartości majątku, będących skutkiem:

  • aktualizacji wyceny środków trwałych
  • zysków lub strat bilansowych
  • środków otrzymywanych od osób prawnych i fizycznych.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 31 marzec 2021 12:19 Super User